Injecteren

Een bouwkuip die droog wordt, is en blijft. Vermindering van waterdoorlatendheid bij uiteenlopende bodems. Tunnels versterken en afdichten. Onze injecties dragen bij aan uiteenlopende oplossingen. Boven water, maar ook ónder de waterspiegel.

 • Bodemstabilisatie

  Denk aan bodeminjecties in bijvoorbeeld zandlagen. Met cement of met kunstharsen, acrylaatgel en andere materialen. Op die manier kunnen de eigenschappen van de bodem veranderd en verbeterd worden.

  Lees meer

 • Scheurinjectie

  Na zorgvuldige bestudering van de oorzaak van de scheur, bepalen we welk materiaal het beste volstaat om het probleem op te lossen.

  Lees meer

 • Bouwkuipafdichting

  Een bouwkuip die droog wordt, is en blijft. Dat kunnen we u garanderen waarbij we alle benodigde werkzaamheden kunnen verrichten.

  Lees meer

 • Tunnelafdichting

  We weten precies hoe, wanneer en waar te injecteren om kwetsbare delen van tunnels te versterken, breuken te voorkomen en naden en kieren op duurzame wijze te dichten.

  Lees meer

 • Onderwaterinjectie

  Zonder kwaliteit te verliezen zijn wij, in nauwe samenwerking met ons zusterbedrijf OTN, in staat om onderwater te werken.

  Lees meer