Bodemstabilisatie

Denk aan bodeminjecties in bijvoorbeeld zandlagen. Met cement of met kunstharsen, acrylaatgel en andere materialen. Op die manier kunnen de eigenschappen van de bodem worden veranderd en verbeterd. Een beproefde methode om de waterdoorlatendheid te verminderen. Of om een meer stabielere ondergrond te realiseren. Dit alles kan op een tamelijk eenvoudige en kostenefficiënte wijze uitgevoerd worden.