Bouwkuipafdichting

Een bouwkuip die droog wordt, is en blijft. Dat kunnen we u garanderen waarbij we alle benodigde werkzaamheden kunnen verrichten. Denk aan het stabiliseren van de ondergrond, het aanhelen van beschadigingen en het injecteren van wanden, vloeren, kieren en scheuren. Daarbij kan injecteren een belangrijke beheersmaatregel zijn, met name als de maximaal toegestane bemaling van grondwater in zicht komt.