Nieuws

Presentatie 'Nieuwe techniek - White Tank System' op Betondag

29 oktober 2012

Tijdens de Betondag zullen René van der Zweep, Arie Loef van DMI en Ruben Schmid, Christian Währisch van Rascor een presentatie geven over het omgaan met scheurvorming in beton d.m.v. de techniek White Tank System.

Scheurvorming bij het maken van betonnen vloeren is normaal gesproken een nauwelijks te vermijden gevolg van het verhardingsproces. Daarom heeft het Zwitserse Rascor, in samenwerking met het Nederlandse betonreparatiebedrijf DMI (onderdeel van Strukton), een op de Nederlandse markt nieuwe techniek ontwikkeld die deze scheurvorming voorkomt. Hierdoor worden lekkages als gevolg van betonscheuren preventief aangepakt: scheuren worden bewust aangebracht op plekken waar ze beheersbaar zijn. De bewust gecreëerde scheuren worden vervolgens geïnjecteerd, waardoor een waterdichte constructie ontstaat. Het systeem wordt voor de eerste keer toegepast bij de bouw van de (ondergrondse) parkeergarage in Groningen. De plaats van de scheuren wordt nauwkeurig berekend met behulp van een matrix-model dat over de bouwtekening wordt ‘gelegd’. Door toepassing van deze techniek is ook minder wapening en een minder zware betonconstructies noodzakelijk. Naast het voorkomen van lekkages levert de techniek dus tevens een kostenreductie voor de wapening en beton op. Op het systeem kan een verzekerde garantie worden afgegeven voor tien jaar.