Dust Control

In tunnels en bij stations komt het regelmatig voor dat het aanwezige stof opdwarrelt tijdens het binnenrijden of voorbijrijden van een trein. Om dit probleem te bestrijden, worden er steeds vaker eisen gesteld aan een stofbindende impregnerende coating van een object of het ballastbed waarop het spoor ligt.

DMI zag hier kansen en heeft in samenwerking met een grote coatingfabrikant het product DMI Dust Control 150 ontwikkelt. Het materiaal is milieuvriendelijk en voldoet aan alle eisen ten aanzien van brandwerendheid. Tevens heeft DMI speciaal hiervoor een zelfstandig rijdend sproeivoertuig met registratiesysteem ontwikkeld.

Met DMI Dust Control 150 en het ontwikkelde sproeivoertuig heeft DMI Duitsland in opdracht van de Deutsche Bahn de spoorverbinding naar het nieuwe internationale vliegveld Berlin Brandenburg International met groot succes uitgevoerd.


VOORDELEN:

  • Geringe personeelskosten
  • Exacte verbruikshoeveelheden per m2 (de rijsnelheid van het sproeivoertuig is afhankelijk van het debiet van het sproeien)
  • Exacte registratie van verbruikshoeveelheden dmv computergestuurd sproeien
  • Effectiviteit in de uitvoering, waardoor doorlooptijd wordt verkort